แข่งรำงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอหารแห้งวันมาฆบูชา
รูปหมู่ ป.6/2 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ป.6/1 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ม.3 จบปีการศึกษา 2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ฝึกไหว้ตอนเช้า
วันคริสมาส
เข้าค่ายลูกเสือ
วันเด็กแห่งชาติ

กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ฟังเพลงสบายๆ

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางแสม

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้

6.1 อาคารเรียน จำนวน 5 หลัง อาคารประกอบ จำนวน 2 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง ส้วม 5 หลัง สนามเด็กเล่น 1 สนาม สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม

      6.2 คอมพิวเตอร์จำนวน   50 เครื่อง

  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   44 เครื่อง

  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 50 เครื่อง

  จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 80 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 15.60 ของนักเรียนทั้งหมด

  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 5 เครื่อง

      6.3 การติดตั้งอินเทอร์เน็ต

            ใช้ระบบไร้สาย 10 เครื่อง

            ใช้ระบบสาย   40 เครื่อง ความเร็ว 4 mb

      6.4 แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.4.1 ห้องสมุดมีขนาด 112 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 2,500 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบหมายเลขของดิวอี้

       จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 120 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 29.24 ของนักเรียนทั้งหมด

6.4.2 ห้องปฏิบัติการ

                ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์           จำนวน   2 ห้อง

                ห้องปฏิบัติการทางภาษา               จำนวน   1 ห้อง

                ห้องสหกรณ์                            จำนวน   1 ห้อง

                ห้องพยาบาล                           จำนวน   1 ห้อง

    ห้องนาฏศิลป์                           จำนวน   1 ห้อง

    ห้องดนตรีไทย                          จำนวน   1 ห้อง

โรงเรียนวัดบางแสม ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๓๘-๕๗๔๓๑๑