แข่งรำงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอหารแห้งวันมาฆบูชา
รูปหมู่ ป.6/2 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ป.6/1 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ม.3 จบปีการศึกษา 2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ฝึกไหว้ตอนเช้า
วันคริสมาส
เข้าค่ายลูกเสือ
วันเด็กแห่งชาติ

กรุณาเข้าสู่ระบบ

นับสถิติ

026347
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์หน้า
เดือนนี้
เดือนหน้า
ทั้งหมด
65
98
163
25785
1501
3167
26347

Your IP: 3.90.45.27
2019-06-24 23:37

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ฟังเพลงสบายๆ

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางแสม

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

           3.1. จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2560 (10 มิถุนายน 2560)

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

อ. 2

อ. 3

2

2

29

26

32

19

61

45

26 คน

รวมอนุบาล

4

55

51

106

 

ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ป. 5

ป. 6

2

2

2

2

2

2

31

21

30

20

26

32

28

33

21

25

30

25

59

54

51

45

56

57

28 คน

รวมประถมศึกษา

12

160

162

322

 

ม. 1

ม. 2

ม. 3

1

1

1

24

34

17

16

19

13

40

53

30

41 คน

รวมมัธยมศึกษา

3

75

48

123

 

รวมทั้งหมด

19

290

261

551

 

           3.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องแยกตามลักษณะ ปีการศึกษา 2559

 

การเห็น

การได้ยิน

สติปัญญา

ร่างกาย

การพูดและภาษา

ปัญหาการเรียนรู้

ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม

ออทิสติก

พิการซ้อน

รวม

-

-

1

-

-

37

-

-

-

38

 

      3.3 จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 6.39

 

 

 

 

 

           3.4 นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (นักเรียนด้อยโอกาส) ปีการศึกษา 2559

เด็กถูกทอดทิ้ง

อยู่ในธุรกิจทางเพศ

เด็กเร่ร่อน

เด็กมีปัญหา   ยาเสพติด

ผลกระทบ จากโรคเอดส์

ชน   กลุ่มน้อย

เด็กถูกทำร้าย

เด็กยากจน

เด็กในสถานพินิจ

อื่นๆ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

548

-

-

-

 

           3.5 อัตราส่วนครู : นักเรียน (ปีการศึกษา 2560)

3.5.1 ครูปฐมวัย อัตราส่วน 1 : 26.5 คน

3.5.2 ครูประถมศึกษาปีที่ 1-6 อัตราส่วน   1 : 27.6 คน

3.5.3 ครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อัตราส่วน     1 : 41 คน

3.6 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ระดับ

จำนวนนักเรียน (คน)

อัตราส่วน

ร้อยละ

ทั้งหมด

ออกกลางคัน

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

97

332

119

-

-

2

-

-

1 : 59.5

-

-

1.68

รวม

548

2

1 : 274

0.36

โรงเรียนวัดบางแสม ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๓๘-๕๗๔๓๑๑