แข่งรำงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอหารแห้งวันมาฆบูชา
รูปหมู่ ป.6/2 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ป.6/1 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ม.3 จบปีการศึกษา 2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ฝึกไหว้ตอนเช้า
วันคริสมาส
เข้าค่ายลูกเสือ
วันเด็กแห่งชาติ

กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ฟังเพลงสบายๆ

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางแสม

                         

 ที่ตั้งโรงเรียนวัดบางแสมตั้งอยู่เลขที่ 7/8 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

 ประวัติของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบางแสมได้ตั้งขึ้นและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดยนายอำเภอในสมัยนั้น คือ ขุนประกอบธุรการ เปิดทำการสอนระดับชั้น ป.1 – ป.4 ปี พ.ศ. 25
21 เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปี พ.ศ. 2537 ได้รับโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษา โดยเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และในปี 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก ทางราชการให้สร้างเขื่อนกันดิน ยาว 100.6 เมตร เป็นเงิน 1,500,000 บาท และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,910,000 บาท ปี พ.ศ. 2554 ได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ก และสร้างอาคารใหม่ทดแทนด้วยเงินบริจาค เป็นเงิน 850,000 บาท 

 ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ในปัจจุบันโรงเรียนวัดบางแสม เปิดสอน 3 ระดับ คือ
 ระดับก่อนประถมศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2
 ระดับประถมศึกษา เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
 ระดับมัธยมศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
 เขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดบางแสม มีพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ 4, 6 และหมู่ 7
 ระบบการสื่อสารคมนาคมที่สามารถติดต่อได้ โทรศัพท์ 038-573522 โทรสาร 038-573522
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โรงเรียนวัดบางแสม ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๓๘-๕๗๔๓๑๑