แข่งรำงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอหารแห้งวันมาฆบูชา
รูปหมู่ ป.6/2 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ป.6/1 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ม.3 จบปีการศึกษา 2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ฝึกไหว้ตอนเช้า
วันคริสมาส
เข้าค่ายลูกเสือ
วันเด็กแห่งชาติ

กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ฟังเพลงสบายๆ

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางแสม

ผลงานครู

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครู

1. นายสุริยา   ศรีโภคา

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-3

2. นางวิภาพร   ดวงศรี

ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศ

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.4-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศ

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.4-6

กลุ่มวิชาการที่ 8

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครู (ต่อ)

   

3. นางฉลวย   เนาว์วัน

ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเล่ย์บอลชายอายุไม่เกิน 14 ปี

กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค

จังหวัดฉะเชิงเทรา

4. นางน้ำใส   ตันเฮียงสุน

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองชนะเลิศ

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศ

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

5. นางธัญญาภรณ์   พลายงาม

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองชนะเลิศ

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองชนะเลิศ

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศ การแข่งขัน

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศ การแข่งขัน

ระบำมาตรฐาน ม.1-3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

6. นางชุติมา   พันธศรี

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองชนะเลิศ

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศ การแข่งขัน

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

7. นางสาวปวีณา   ศรีรักษ์สูงเนิน

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองชนะเลิศ

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองชนะเลิศ

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

8. นางสาวศิริพร   เจิมภักดี

ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศอันดับ 2

อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศอันดับ 1

อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3

กลุ่มวิชาการที่ 8

9. นางสาวสกุณา   จันปุ่ม

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองชนะเลิศ

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองชนะเลิศ

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครู (ต่อ)

   

10. นางสาวสถาพร   สุโพธิ์

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองชนะเลิศ

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองชนะเลิศ

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเล่ย์บอลชายอายุไม่เกิน 14 ปี

กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองชนะเลิศ

การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-6

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศอันดับ 2

กีฬาฟุตบอลอายุไม่เกิน 13 ปี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตบอลอายุไม่เกิน 16 ปี

11. นางสาวลักษณา   แก้วกอง

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสร้าง webpage ประเภท text editor ม.1-3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสร้าง webpage ประเภท Web editor ม.1-3

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3

ครูผู้ฝึกสอน เหรียญทอง

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสร้าง webpage ประเภท text editor ม.1-3

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันสร้าง webpage ประเภท Web editor ม.1-3

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขัน E-book ม.1-3

กลุ่มวิชาการที่ 8

ครูผู้ฝึกสอน

การแข่งขัน Presentation ป.1-6

โรงเรียนวัดบางแสม ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๓๘-๕๗๔๓๑๑